LT | ENG

 


2014 gruodžio 08 Pirmadienis

Vaidoto Žuko paskaita "Kodėl žmogui reikia kūrybos? Priešistorinių petroglifų liudijimas apie meno sakralumą"

Mistiškas ožys. Tianšanis Mistiškas ožys. Tianšanis

2014 m. gruodžio 11 d. 17 val.

Dailininkas, parodų kuratorius ir žurnalistas Vaidotas Žukas ne tik supažindins su priešistorinio laikotarpio uolų raižiniais, bet ir aiškinsis to meto žmonių kūrybines inspiracijas.

V. Žukas buvo pakviestas į Kazachstano mokslų akademijos organizuotą ekspediciją tirti ir užfiksuoti priešistorinius petroglifus – uolų raižinius Didžiojo šilko kelio teritorijoje netoli Kinijos sienos. Vienas milžiniškas slėnys netrukus turėjo būti užpiltas dėl numatytos statyti kalnų hidroelektrinės.

 

 

„Tai, ką suradome, pranoko bet kokius lūkesčius. Tai buvo šimtai priešistorinių raižinių, iškaltų lygiame uolų paviršiuje įvairiais laikais – nuo 12-10 tūkstančių metų prieš Kristų“, – sakoV.Žukas. – Tian Šanyje nustebino neįtikėtinas to meto žmonių kūrybingumas, kai turėjęs rūpintis savo išlikimu – medžiodamas, saugodamasis gyvačių ir karingų kaimynų – daug laiko skyrė raižinių kalybai. Tai ne tapyba olose, kurią galima buvo padaryti prabėgom, per kelias valandas. Juk kietose uolose iškalti sudėtingas kompozicijas buvo ne dienų, bet savaičių ar net mėnesių darbas. Šių kompozicijų tik kelių kilometrų teritorijoje vien mūsų ekspedicija rado šimtus“.  

 

Prisimindamas užfiksuotų petroglifų siužetus V. Žukas sako, kad įdomiausios buvo mistiškos kompozicijos, kaip antai, su gyvenimo medžiu, išaugančiu iš ožio snukio, o virš šio archetipinio medžio – aiškus saulės ir mėnulio raižinys.

 

„Iš kur prie Kinijos sienos dramblio ir kengūros reljefai? Gal tai tuometinių keliauninkų kūryba? Bet tada jie galėjo pasikliauti tik savo vizualine atmintimi. Tai nuostabu! – stebisi dailininkas ir klausia: kokia apskritai meno paskirtis?“

 

„Menas yra lyg sutirštinta ir pranašinga žmonijos mintis. Natūraliai, materialistiškai niekaip neįmanoma paaiškinti žmogaus dvasingumo ir kūrybingumo, ateizmas neturi jokio pozityvaus šio reiškinio apibrėžimo. O mokslas, konkrečiai archeologija, verčia žvelgti plačiai atvėrus akis. Archeologija parodo kada ir kaip žmogus pradėjo susivokti kas esąs, kur esąs, kokia jo paskirtis ir koks jo santykis su savimi, artimu ir Kūrėju“ , – samprotauja V.Žukas ir kviečia panevėžiečius į diskusiją.