LT | ENG

 


2014 rugsėjo 11 Ketvirtadienis

Irinos Nosovos paskaita "Rytų krikščionybės simbolis - ikona"

Neraudok manes, motin. Medis, tempera,30x26 сm. Maskva, XVII a. II pusė. Neraudok manes, motin. Medis, tempera,30x26 сm. Maskva, XVII a. II pusė.

2014 m. rugsėjo 15 d. 18.10 val.

Po paskaitos lankysimės Panevėžio stačiatikių Kristaus prisikėlimo bažnyčioje

Paskaita iš ciklo "Pažinkime pasaulio kultūras ir meną"


Graikų kalbos žodis „ikona“ reiškia atvaizdą. Legenda pasakoja, kad pirmąją ikoną nutapęs apaštalas Lukas pagrindui naudojo stalo, ant kurio valgė šventoji šeima, lentą. Ikonoje buvo pavaizduota Dievo Motina su kūdikėliu Jėzumi ant rankų. Ikonų atvaizdų pobūdis, simbolika, atlikimo technikos keitėsi skirtingų kultūrų – judaizmo, graikų (helenistinės) bei Romos imperijos (lotynų) – įtakoje.
Ikonos būdingos ne tik Ortodoksų, bet ir Katalikų Bažnyčiai. Pirmosios ikonos pasirodė IV-V a., t. y. dar iki Bažnyčios skilimo 1054 m. į Rytus ir Vakarus. Po Bažnyčios skilimo ikona ir toliau liko neatskiriama Ortodoksų Bažnyčios meno ir liturgijos dalis. Vėlesniais amžiais – XVII-XVIII a. – ikonos patyrė stiprią vakarietiško meno stiliaus įtaką ir išliko tiktai Rusijoje, Graikijoje, Balkanų šalyse.

Paskaitos lektorė dailininkė Irina Nosova pasidalins asmenine patirtimi, kaip ikonos paveikė jos meninę pasaulėžiūrą, kaip jose atrado kitą pasaulį. Ikona – estetinio pasigėrėjimo objektas, ritualinis stabas ar atsivėrimas? Šviesa, spalvų simbolika, kanonai, technikos metafizika, ikonų atsiradimo, gyvavimo, užmaršties ir atgimimo istorija - paskaitoje bus nagrinėjamos šios ir kitos temos.  Dailininkė, turėjusi galimybę mokytis senosios ikonų tapymo technikos Rusijoje, Jermolinskaja Pustin vienuolyne, pademonstruos medžiagas, naudojamas kiaušininės temperos tapybai.

Po paskaitos lankysimės Panevėžio stačiatikių Kristaus prisikėlimo bažnyčioje. Medinėje stačiatikių cerkvėje, kurią galima lankyti kasdien, istoriniu požiūriu įdomios šventųjų ikonos, tapytos maždaug prieš šimtmetį. Čia yra garbinama Surdegio Švč. Dievo Motinos ikona, galima pamatyti ikoną, vaizduojančią tris lietuviškos kilmės kankinius, pripažintus šventaisiais – Antonijų, Joaną ir Jevstafijų.