LT | ENG

 


2014 gegužės 13 Antradienis

Rimanto Plungės fotografijų paroda "Bergeno motyvas"

2014 05 14 - 06 01 

Paroda eksponuojama Panevėžio fotogarfijos galerijoje (Vasario 16-osios g. 11)          

Gegužės 14 d. 18 val. - parodos atidarymas

Gegužės 14 d. 17 val. Rimanto Plungės paskaita "Skaitmeninio medijų meno kūryba“

Rimanto Plungės fotografijos paroda BERGENO MOTYVAS inspiruota autoriaus refleksijų apie žmogaus atmintį. Paroda remiasi atminties ir asmenybės tapatumo fragmentacijos idėja. Prisiminimai, užmiršimai atsispindi kūriniuose, kuriuose autorius lieka ištikimas koliažo technikai ir filosofijai. Koliažas dekonstruoja ir rekonstruoja tikrovę, kuria naujas aplinkas, siūlydamas dalyvauti žaidime, kurio taisykles galime tik nujausti. Taikomas kūrybinio plėšymo principas, pasitelkiamos medžiagos (fotojuostos) karpymas, plėšymas ir braižymas.

 

 

Koliažas kaip žaismas, mąstymo vaizdais būdas, prieigos perspektyva kūryboje atskleidžia keletą dimensijų, kurių kaita R. Plungė nuosekliai domisi paskutinį dešimtmetį, - laiko, erdvės ir personalinio tapatumo. Laikas, kaip skaičiuojamas laikas chronos, tampa vis mažiau aktualus ir atspindi labiau ne tėkmę, bet tarnauja kaip perėjimų tarp kairos (kokybinio laiko) žymimų pokyčių bei kokybinių virsmų. Motyvas yra tik inspiracija, pretekstas atminties refleksijų kasdienybės detalėse tyrinėjimui.

Kasdienybės detalės liudija apie judėjimą, kaitą - tai yra atributai, liudijantys nuolatinį būties nestabilumą. Kaip animacijoje nejudantys paveikslai vaizduotės ir mūsų suvokimo ypatybių dėka tampa paveikslų sekomis, taip ir aplinkos detelės atspindi būties perėjimus. Atspindi subjektyviai, reprezentuodamos mikro pasakojimų fragmentus, kurių jungiamoji dalis yra pats autorius. Tokiu būdu yra kuriami asmeniniai monomitai fotografijų cikle pateikiantys autoriaus credo - asmeninio tikėjimo sistemą.

Kūrėjui, pripratusiam prie didelių formatų, tapybinių mostų, analoginės fotografijos, juostų karpymas, skaitmeninimas, spausdinimas tampa meditacija, nauju patyrimu, kuris kasdienybę naujai patirti kviečia ir žiūrovą.