LT | ENG

 Kataloge pristatoma Panevėžio miesto dailės galerijoje saugoma unikali keramikos kūrinių kolekcija, sukurta Tarptautinių keramikos simpoziumų, vykusių 1989-1995 metais Panevėžyje, metu.

Redaktorė Gražina Marčiukaitytė, įžangoje pateikiami simpoziumo organizatorės, Dailės galerijos direktorės Jolantos Lebednykienės, keramiko Rimo VisGirdos, dailėtyrininkės Erikos Grigoravičienės straipsniai, fotografai Saulius Saladūnas, Sergejus Kašinas, Juozas Lebednykas, Saulius Paukštys, vertėjai Ričardas Pagirys, Rimas VisGirda. Pristatytos 65 simpoziumų dalyvių biografijos, leidinys iliustruotas 45 dailininkų kūrinių reprodukcijomis, 9 nuotraukomis iš simpoziumų darbo, 3 straipsnių autorių fotoportretais. Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, puslapių sk. 95 + įdėklas-viršelis, matmenys 22,5×22,5 cm, maketavo Atelier Karolinawa, spausdino Rügendruck (Vokietija). 1995

Aukštaičių dailininkų tapybos ir skulptūros parodos, vykusios Panevėžio miesto dailės galerijoje 1995 03 23 – 04 16, katalogas. Jame pristatoma 42 Aukštaitijos regione kūrusių bei kuriančių profesionalių dailininkų tapyba bei skulptūra. Paroda parengta bendradarbiaujant su M.K. Čiurlionio dailės muziejumi, Lietuvos dailės muziejumi, TMM.

Parodos kuratorė ir katalogo sudarytoja Jolanta Lebednykienė, įžanginio straipsnio autorius dailėtyrininkas Vytenis Rimkus, dailininkas Gintautas Šveikauskas. Pristatytos 42 dailininkų biografijos, leidinys iliustruotas dailininkų kūrinių reprodukcijomis, 34 dailininkų fotoportretais. Tekstai lietuvių kalba, puslapių sk. 48, matmenys 29,5×21 cm, spausdino AB „Panevėžio spaustuvė“. 1995

Panevėžio dailininkų jubiliejinės 25-osios parodos, skirtos Panevėžio 490 metų jubiliejui, vykusios Panevėžio miesto dailės galerijoje 1993 09 15 – 10 03, katalogas. Jame pristatoma 44 Panevėžio profesionalių dailininkų kūryba: tapyba, skulptūra, keramika, tekstilė, meninis stiklas, grafika.

Redaktorė Gražina Marčiukaitytė, įžanginio straipsnio autorius tapytojas Kazys Naruševičius, dailininkai Jūratė Ridikienė, Rimantas Ridikas, vertėjas Ričardas Pagirys. Pristatytos 44 dailininkų biografijos, leidinys iliustruotas dailininkų kūrinių reprodukcijomis bei fotoportretais. Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, puslapių sk. 48, matmenys 29×21 cm, spausdino AB „Panevėžio spaustuvė“. 1993

Puslapis 2 iš 2