LT | ENG

 Projektas "Vėjai 2016" – tai vaikų ir moksleivių fotografijos kūrybinės dirbtuvės, vykusios visą pusmetį Panevėžio fotografijos galerijoje. Jų dalyviai buvo konsultuojami meninės fotografijos klausimais, mokomi praktiškai taikyti vaizdo komponavimo, kadravimo, redagavimo, ekspozicijos, jautrumo bei išlaikymo parinkimo žinias, naudotis nuotraukų redagavimo programa, parengti nuotraukas spausdinimui ir eksponavimui. Užsiėmimus vedė Fotografijos galerijos vedėjas Sigitas Laurinavičius, fotomenininkai Stanislovas Bagdonavičius, Valentinas Pečininas, Saulius Saladūnas, Stasys Povilaitis, Panevėžio fotografų draugijos narys Aivaras Troščenka. Projekte dalyvavo 18 Panevėžio miesto ir rajono moksleivių – jaunųjų fotografų. Profesionalų komisija ir parodos kuratorius Sigitas Laurinavičius baigiamajai parodai „Vėjai 2016“ (2016 12  07 – 25) atrinko penkių dalyvių fotografijas: Emilijos Kazakaitytės, Mariaus Garucko, Simono Barono, Andrėjos Žilytės ir Marijos Butkevičiūtės. Šių šių autorių kūryba ir pristatoma virtualiame parodos „Vėjai 2016“ kataloge.

 

„Aukštaitijos dailė 2016. Karštas taškas parodos,  vykusios Panevėžio miesto dailės galerijoje 2016 10 26 – 11 20, leidinys. Parodoje savo kūrybą eksponavo 55 Aukštaitijos regiono dailininkai iš Panevėžio, Biržų, Pasvalio, Rokiškio, Kupiškio, Anykščių. Leidinyje pristatyta projekto dalyvių kūryba, pateikti projekto rengėjų atlikto tyrimo apie kultūros vartotojų poreikius ir įpročius rezultatai. Menininkai dalijasi mintimis apie savo kūrybos karštus taškus, požiūriu apie technologijų veržimąsi į žmogaus pasaulį, menininko vietą šiuolaikinėje valstybėje.
Projekto vadovė, leidinio redaktorė Rasa Stružienė, dizaineris-maketuorojas Evaldas Ivanauskas, vertėjas Ričardas Pagirys. Leidinyje panaudotos nuotraukos iš Dailės galerijos archyvų ir menininkų asmeninių archyvų. Tekstai lietuvių kalba, puslapių skaičius – 8. Ruošė spaudai „Amalkeros leidyba“, išleido Panevėžio miesto dailės galerija. 2016. Leidinio tiražas – 250 vnt. ISSN 2335-2345

XXI Panevėžio tarptautinio keramikos simpoziumo, vykusio 2016 m. liepos 1 – 29 dienomis Panevėžyje, katalogas. Pristatoma 7 simpoziume kūrusių dailininkų: Eglės Einikytės-Narkevičienės (Lietuva), Rūtos Šipalytės (Lietuva), Valery Kaltyhin (Baltarusija), Grigorii Molchanov (Rusija), Yuriy Musatov (Ukraina), Nataliya Zuban (Ukraina) ir Jae Gyu Kim (Pietų Korėja) kūriniai.

Katalogo sudarytoja ir įžanginio straipsnio autorė Jolanta Lebednykienė, dailininkė Asta Radvenskienė, fotografai: Asta Radvenskienė, Evaldas Ivanauskas, Rimantas Kiaušas, vertėjas Ričardas Pagirys. Pristatytos 7 dailininkų biografijos, leidinys iliustruotas dailininkų kūrinių reprodukcijomis bei fotoportretais. Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, puslapių sk. 22, matmenys 21×20 cm, ruošė spaudai „Amalkeros leidyba“, išleido Panevėžio miesto dailės galerija. Leidinio tiražas -300 vnt. 2016

Panevėžio tarptautinės fotografijos bienalės "Žmogus ir miestas" 2015, vykusios 2015 06 16 - 06 20, atvirukų komplektas. Leidinyje pristatoma bienalėje dalyvavusių fotografų : Algimanto Aleksandravičiaus, Stanislovo Bagdonavičiaus, Mildos Butkevičiūtės, Ramūno Danisevičiaus, Ingos Dingos, Marcin Jastrzebski (Lenkija), Miroslavos Ivanovos, Emilio Michovo (Bulgarija), Lino Mikutos, Valentino Pečinino, Stasio Povilaičio, Kristinos Sereikaitės kūryba.

Projekto vadovė Jolanta Lebednykienė, dailininkas Evaldas Ivanauskas, vertėjas Ričardas Pagirys. Pristatoma 12 fotografijos bienalės dalyvių kūriniai - fotografijos, svarbiausi autorių gyvenimo faktai. Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, atvirukų sk. 13 + viršelis, matmenys 13x21 cm, spaudai ruošė „Amalkeros leidyba“, išleido Panevėžio miesto dailės galerija. 2015. Leidinio tiražas - 200 vnt.

Parodos "Aukštaitijos fotografija šiandien. 2014", vykusios Panevėžio fotografijos galerijoje 2014 12 19 – 2015 01 18, katalogas. Parodoje savo kūrybą eksponavo 31 Aukštaitijos regiono fotografas iš Panevėžio, Biržų, Pasvalio, Rokiškio, Kupiškio. Kataloge pristatoma fotografų – mėgėjų ir pripažintų fotomenininkų, gyvenančių, gimusių ar dirbusių šiame regione, kūryba.

Parodos kuratorė, katalogo sudarytoja Marija Čičirkienė. Įžanginio straipsnio autorius rašytojas, fotografas Alis Balbierius, dailininkė Lijana Judickaitė, vertėjas Ričardas Pagirys. Leidinyje pristatomos 31 parodos dalyvio biografijos ir jų kūriniai - fotografijos. Tekstai lietuvių - anglų kalbomis, puslapių skaičius - 76 + viršelis, matmenys 23x16 cm, išleido Panevėžio miesto dailės galerija (Fotografijos galerija), ruošė spaudai „Portfolio“ meno galerija. Leidinio tiražas – 150 vnt. 2014

Stasio Eidrigevičiaus parodos „Fantazijos pratybos“ katalogas, kuriame pristatomi Prancūzijos Liono miesto teatro „Celestins“ 2009-2010 metų sezonui sukurti plakatai ir jų pirmavaizdžiai – pastelės.

Katalogo sudarytoja ir parodos kuratorė – Jolanta Lebednykienė. Įžangoje pateikiami Panevėžio miesto dailės galerijos direktorės Jolantos Lebednykienės, Liono teatro „Celestins“ buvusio direktoriaus Patrick Penot bei dailininko Stasio Eidrigevičiaus straipsniai. Dailininkė Asta Radvenskienė, fotografas Ignacy Eidrigevičius, vertė „Ad Gloriam“. Kataloge pristatoma dailininko kūrybinė biografija. Katalogas iliustruotas 15 Liono teatro „Celestins“ spektaklių plakatų reprodukcijomis, Panevėžio miesto dailės galerijos ir dailininko Stasio Eidrigevičiaus 3 bendrų projektų plakatų reprodukcijomis, 15 pastelių reprodukcijomis. Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, puslapių sk. 36+viršelis, matmenys 20 x 21 cm, ruošė spaudai „Amalkeros leidyba“, išleido Panevėžio miesto dailės galerija, spausdino UAB „Indigo Print“. Leidinio tiražas – 300 vnt. 2014

ISBN 978-9986-742-08-1, UDK 75(474.5)(064) Ei58

XX Panevėžio tarptautinio keramikos simpoziumo, vykusio 2014 m. liepos 1 – rugpjūčio 1 dienomis Panevėžyje, katalogas. Pristatoma 10 simpoziume kūrusių dailininkų: Yauheni Adzinochanka (Baltarusija), Arina Ailincai (Rumunija), Ciprian Ariciu (Rumunija), Eugenijus Čibinskas ( Lietuva), Rojhane Hosseini (Iranas), Audrius Janušonis (Lietuva), Heidi Preuss Grew (JAV), Carme Riu de Martin (Ispanija), Anthony Stellaccio (JAV), Merce Tiana (Ispanija) kūriniai.
Katalogo sudarytoja ir įžanginio straipsnio autorė Jolanta Lebednykienė, dailininkė Asta Radvenskienė, fotografai: Simona Radzevičiūtė, Evaldas Ivanauskas, Alvydas Ivoškus, vertėjas Ričardas Pagirys. Pristatytos 10 dailininkų biografijos, leidinys iliustruotas dailininkų kūrinių reprodukcijomis bei fotoportretais. Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, puslapių sk. 22, matmenys 21×20 cm, ruošė spaudai „Amalkeros leidyba“, išleido Panevėžio miesto dailės galerija.
Leidinio tiražas -500 vnt. 2014

Parodos "Aukštaitijos dailė 2014. Quo vadis?", vykusios Panevėžio miesto dailės galerijoje 2014 05 02 - 25, katalogas. Parodoje savo kūrybą eksponavo 46 Aukštaitijos regiono dailininkai iš Panevėžio, Biržų, Pasvalio, Rokiškio, Kupiškio. Kataloge pristatoma išsami šiuo metu mūsų  regione kuriančių profesionalių menininkų kūrybos panorama: tapyba, skulptūra, grafika, keramika, tekstilė, meninis stiklas, vaizdo ir garso instaliacija, objektai, videomenas.
Parodos kuratorė, katalogo sudarytoja, įžanginio straipsnio autorė Jolanta Lebednykienė, dailininkė Asta Radvenskienė, fotografas Evaldas Ivanauskas, vertėjas Ričardas Pagirys. Pristatytos 46 dailininkų biografijos, leidinys iliustruotas dailininkų kūrinių reprodukcijomis.Tekstai lietuvių - anglų kalbomis, puslapių skaičius - 67 + viršelis, matmenys 20x21 cm, ruošė spaudai "Amalkeros leidyba". 2014. Leidinio tiražas – 300 vnt.
ISSN 2335-2345

Panevėžio tarptautinių fotografijos bienalių, vykusių 2011 ir 2013 metais, katalogas. Leidinyje pristatoma 2011 ir 2013 metais bienalėje dalyvavusių fotografų : Algimanto Aleksandravičiaus, Stanislovo Bagdonavičiaus, Mara Brasmane (Latvija), Mildos Butkevičiūtės, Gintaro Česonio, Irenos Giedraitienės, Andrejs Grants (Latvija), Krzysztof Hejke (Lenkija), Evaldo Ivanausko, Witold Jurkiewicz (Lenkija), Gedimino Kudirkos, Valentino Pečinino, Stasio Povilaičio, Romualdo Požerskio, Aleksandro Ostašenkovo, Sauliaus Saladūno, Aleksandros Soldatovos (Baltarusija), Marijos Šileikaitės-Čičirkienės, Arturo Valiaugos bei garbės svečių Richard Schofield (Jungtinė Karalystė) ir Stanislovo Žvirgždo kūryba.

 Katalogo sudarytoja Jolanta Lebednykienė, įžangoje pateikiami bienalių organizatorės, Panevėžio miesto dailės galerijos direktorės Jolantos Lebednykienės, dailėtyrininko Virginijaus Kinčinaičio straipsniai. Dailininkas Evaldas Ivanauskas, vertėjas Ričardas Pagirys. Leidinyje pristatoma 21 fotografijos bienalių dalyvių biografija,  67 kūriniai - fotografijos bei 8 nuotraukos iš bienalės. Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, puslapių sk. 72 + viršelis, matmenys 20x21 cm, spaudai ruošė „Amalkeros leidyba“, išleido Panevėžio miesto dailės galerija. 2013. Leidinio tiražas - 300 vnt.
ISBN 978-9955-659-54-9, UDK 77.04(474.5)(064) Žm-07

 

Projekto „Grandai - jauniesiems. Fotografija ir videomenas“ Panevėžio jaunųjų fotografų parodos „Blyksniai 2012“, vykusios 2012 spalio 24 - lapkričio 11 dienomis Panevėžio fotografijos galerijoje, bukletas. Parodoje „Blyksniai“ savo darbus eksponavo 22 jaunieji fotografai. Buklete matyti jaunų talentų kūrybiniai ieškojimai ir fotomeno tradicijų tęstinumas.

Bukleto sudarytoja ir įžanginio straipsnio autorė Virginija Januševičienė, parodos kuratorė Marija Čičirkienė, dailininkas Evaldas Ivanauskas, fotografai: Evaldas Butkus, Ligitas Nefas, Virginijus Benašas. Kataloge pateikiamos 22 autorių fotografijos, projekto veiklos nuotraukos. Tekstas lietuvių kalba, puslapių sk. 6 + viršelis, matmenys 21x15 cm, ruošė spaudai „Amalkeros leidyba“. 2012

Parodos "Aukštaitijos dailė 2012. Perpetuum mobile", vykusios Panevėžio miesto dailės galerijoje 2012 11 07 - 25, katalogas. Parodoje savo kūrybą eksponavo 56 Aukštaitijos regiono dailininkai: Panevėžio - 39, Biržų - 3, Pasvalio - 7, Rokiškio -  4. Kupiškio - 3. Kataloge pristatoma išsami šiuo metu mūsų  regione kuriančių profesionalių menininkų kūrybos panorama: tapyba, skulptūra, keramika, tekstilė, grafika, juvelyrika, fotografija, objektai.
Parodos kuratorė ir katalogo sudarytoja Jolanta Lebednykienė. Įžanginio straipsnio autorė dailėtyrininkė Karolina Tomkevičiūtė, dailininkė Asta Radvenskienė, fotografai Evaldas Ivanauskas,Alvydas Ivoškus, vertėjas Ričardas Pagirys. Pristatytos 56 dailininkų biografijos, leidinys iliustruotas dailininkų kūrinių reprodukcijomis.Tekstai lietuvių - anglų kalbomis, puslapių skaičius - 77 + viršelis, matmenys 20x21 cm, ruošė spaudai Amalkeros leidyba", išleido Panevėžio miesto dailės galerija. 2012

ISSN 2335-2345

XIX Panevėžio tarptautinio keramikos simpoziumo, vykusio 2012 m. liepos 3 – rugpjūčio 3 dienomis Panevėžyje, katalogas. Pristatoma 7 simpoziume kūrusių dailininkų: Romualdo Aleliūno (Lietuva), Tamara Bereza (Ukraina), Gloria Carrasco (Meksika), Itsue Ito (Japonija), Valdo Pukevičiaus (Lietuva), Michal Puszczynski (Lenkija), Sergey Sorinsky (Rusija) kūriniai.

Katalogo sudarytoja ir įžanginio straipsnio autorė Jolanta Lebednykienė, dailininkė Asta Radvenskienė, fotografai: Evaldas Ivanauskas, Alvydas Ivoškus, vertėjas Ričardas Pagirys. Pristatytos 7 dailininkų biografijos, leidinys iliustruotas dailininkų kūrinių reprodukcijomis bei fotoportretais. Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, puslapių sk. 16, matmenys 21×15 cm, ruošė spaudai „Amalkeros leidyba“, išleido Panevėžio miesto dailės galerija. 2012

XVIII Panevėžio tarptautinio keramikos simpoziumo, vykusio2010 m. lapkričio 28 – gruodžio 18 dienomis Panevėžyje, katalogas. Pristatoma 7 simpoziume kūrusių dailininkų: Ihor Bereza (Ukraina), Eugenijaus Čibinsko (Lietuva), Ilze Emse-Grinberga (Latvija), Jurgitos Jasinskaitės (Lietuva), Tatiana Punans (Rusija), Egidijaus Radvensko (Lietuva), Olga Ravinskaya (Rusija) kūriniai.

Katalogo sudarytoja ir įžanginio straipsnio autorė Jolanta Lebednykienė, dailininkė Asta Radvenskienė, nuotraukos iš Amalkeros ir Panevėžio miesto dailės galerijos archyvų, vertėjas Ričardas Pagirys. Pristatytos 7 dailininkų biografijos, leidinys iliustruotas dailininkų kūrinių reprodukcijomis bei fotoportretais. Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, puslapių sk. 16, matmenys 21×15 cm, ruošė spaudai „Amalkeros leidyba“, išleido Panevėžio miesto dailės galerija. 2010

Leidinyje pristatoma Panevėžio miesto dailės galerijoje saugoma unikali keramikos kūrinių kolekcija, sukurta Tarptautinių keramikos simpoziumų, vykusių  Panevėžyje, metu bei Aukštaitijos regiono profesionaliųjų menininkų kūryba.

Leidinio sudarytoja Jolanta Lebednykienė, dailininkė Asta Radvenskienė, fotografai Evaldas Ivanauskas, Jonas Linda, Saulius Saladūnas, vertėjas Ričardas Pagirys. Leidinyje pateikiamos 64 simpoziumų dalyvių  keramikos kūrinių reprodukcijos bei 60 Aukštaitijos regiono menininkų kūrinių reprodukcijos. Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, puslapių sk. 256 + viršelis, matmenys 4×4 cm, spaudai ruošė „Amalkeros leidyba“, išleido Panevėžio mieto dailės galerija. 2009.

 

Parodos „Panevėžio dailės dienos‘2009“, vykusios 2009 09 04 – 10 04 Panevėžio miesto dailės galerijoje bei Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje katalogas. Kataloge pristatyti parodoje savo kūrybą eksponavusių 38 Panevėžio regiono dailininkų meno objektai, sukurti pastaraisiais metais.

Parodos kuratorė ir katalogo sudarytoja Jolanta Lebednykienė, įžanginio straipsnio autorė dailėtyrininkė Rita Mikučionytė, dailininkė Asta Radvenskienė, fotografas Evaldas Ivanauskas, vertėjas Ričardas Pagirys. Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, puslapių sk. 63+ viršelis, matmenys 15×20 cm, ruošė spaudai ,,Amalkeros leidyba”. 2009

ISBN 978-9986-742-07-4, UDK 73/76(474.5)(06) Pa-182

Aukštaičių dailininkų kraštiečių kūrybos parodos, vykusios Panevėžio miesto dailės galerijoje 2008 11 26 – 12 14, katalogas. Parodoje pristatėme garsių ankstyvesnio laikotarpio dailininkų kraštiečių kūrinius, padovanotus Panevėžio apskrities muziejams ir saugomus Biržų krašto muziejaus „Sėla“, Kupiškio etnografijos muziejaus, Panevėžio kraštotyros muziejaus ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Miltinio palikimo studijų centro rinkiniuose. Tai dailininkų Jono Mackevičiaus (1872-1954), Juozo Zikaro (1881-1944), Bernardo Bučo (1903-1979), Jokūbo Dagio (1905-1989), Veronikos Šleivytės (1906-1998), Povilo Puzino (1907-1967), Petro Rauduvės (1912-1994), Juozo Kėdainio (1915-1998), Jurgio Šapkaus (g.1928) – išskirtinių asmenybių, palikusių ženklią vagą Lietuvos ir mūsų krašto dailės istorijoje, kūriniai.

Parodos kuratorė ir katalogo sudarytoja Jolanta Lebednykienė, dailininkė Asta Radvenskienė, fotografas Alvydas Ivoškus, vertėjas Ričardas Pagirys. Pristatytos dailininkų biografijos, leidinys iliustruotas dailininkų kūrinių reprodukcijomis. Tekstai lietuvių – anglų kalbomis, puslapių skaičius – 22, matmenys 21×20 cm, ruošė spaudai ,,Amalkeros leidyba”, išleido Panevėžio miesto dailės galerija. 2008.

ISBN 978-9986-742-06-7, UDK 73/76(474.5)(06) Au54

Parodos „Aukštaitijos dailė 2008. Paroda „Talismanas“, vykusios Panevėžio miesto dailės galerijoje 2008 11 06 – 11 23, katalogas. Parodoje savo kūrybą eksponavo 53 Aukštaitijos regiono dailininkai: Panevėžio – 32, Biržų – 6, Kupiškio – 3, Pasvalio – 5, Rokiškio – 7. Kataloge pristatoma išsami šiuo metu mūsų regione kuriančių profesionalių menininkų kūrybos panorama: tapyba, skulptūra, keramika, tekstilė, grafika, juvelyrika, fotografija, objektai.

Parodos kuratorė ir katalogo sudarytoja Jolanta Lebednykienė. Įžanginio straipsnio autorius dailėtyrininkas Virginijus Kinčinaitis, dailininkė Asta Radvenskienė, fotografas Jonas Linda, vertėjas Ričardas Pagirys. Pristatytos 53 dailininkų biografijos, leidinys iliustruotas dailininkų kūrinių reprodukcijomis. Tekstai lietuvių – anglų kalbomis, puslapių skaičius – 78 + viršelis, matmenys 21×20 cm, ruošė spaudai ,,Amalkeros leidyba”, išleido Panevėžio miesto dailės galerija. 2008

ISBN 978-9986-742-05-0, UDK 73/76(474.5)(06) Au54

XVII tarptautinio keramikos simpoziumo, vykusio 2008 m. liepos 1 d. – rugpjūčio 2 dienomis Panevėžyje, katalogas. Pristatoma 10 simpoziume kūrusių dailininkų: Vilija Balčiūnienė (Lietuva), Inese Brants (Latvija), Eugenijus Čibinskas (Lietuva), Nerutė Čiukšienė (Lietuva), Rosario Guillermo Agvilar (Meksika), Figen Isiktan (Turkija), Vita Katavičiūtė (Lietuva / Izraelis), Alvydas Pakarklis (Lietuva / JAV), Edita Rydhag (Švedija), Billie Jean Theide (JAV).

Katalogo sudarytoja ir įžanginio straipsnio autorė Jolanta Lebednykienė, dailininkė Asta Radvenskienė. Pristatytos 10 dailininkų biografijos, leidinys iliustruotas dailininkų kūrinių reprodukcijomis bei fotoportretais. Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, puslapių sk. 22, matmenys 20×21 cm, ruošė spaudai „Amalkeros leidyba“, išleido Panevėžio miesto dailės galerija. 2008.

Kataloge pristatoma Panevėžio miesto dailės galerijoje saugoma unikali keramikos kūrinių kolekcija, sukurta Tarptautinių keramikos simpoziumų, vykusių 1996-2006 metais Panevėžyje, metu.

Katalogo sudarytoja Jolanta Lebednykienė, įžangoje pateikiami simpoziumų organizatorės, Panevėžio miesto dailės galerijos direktorės, Tarptautinės keramikos akademijos narės Jolantos Lebednykienės, keramiko, Tarptautinės keramikos akademijos nario Rimo Tado VisGirdos (JAV), dailėtyrininko Virginijaus Kinčinaičio straipsniai. Dailininkė Asta Radvenskienė, fotografas Saulius Saladūnas (skaidrės), panaudotos nuotraukos iš Panevėžio miesto dailės galerijos rinkinių, vertėjai Agnė Narušytė, Aldona Ulevičienė. Pristatytos 91 simpoziumų dalyvio biografijos, leidinys iliustruotas 91 dailininko kūrinių reprodukcijomis bei 18 nuotraukų iš simpoziumų darbo.Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, puslapių sk. 144 + viršelis, matmenys 21×20 cm, spaudai ruošė „Amalkeros leidyba“, spausdino „Titnagas“, išleido Panevėžio miesto dailės galerija. 2007. Leidinio tiražas -1000 vnt.

ISBN 978-9986-742-04-3, UDK 738(474.5)(06) Pa-182

Juozo Lebednyko kūrybos katalogas, kuriame išsamiai supažindinama su dailininko 2001 – 2007 metų mažosios plastikos bei skulptūrinės keramikos kompozicijomis, objektais, piešiniais.

Katalogo sudarytoja Jolanta Lebednykienė, įžanginio straipsnio autorius Virginijus Kinčinaitis, dailininkė Asta Radvenskienė, fotografai: Saulius Saladūnas, Petras Kaupelis, vertėjas Ričardas Pagirys, kalbos redaktoriai Jolanta Lebednykienė, Simon Rees. Pristatoma dailininko biografija, išsami kūrybinė veikla, bibliografija, katalogas iliustruotas 44 reprodukcijomis. Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, puslapių sk. 42, matmenys 20 x 21 cm, ruošė spaudai – „Amalkeros leidyba“, spausdino „Titnagas“. 2007

ISBN 978-9986-742-03-6, UDK 73(474.5)(06) Le23

Parodos „Aukštaitijos dailė 2006. Meno objektų paroda „Langas“, vykusios Panevėžio miesto dailės galerijoje 2006 10 25 – 11 12, katalogas. Kataloge pristatyti parodoje savo kūrybą eksponavusių 28 Aukštaitijos regiono dailininkų (Panevėžio- 14, Biržų – 3, Kupiškio – 3, Pasvalio – 5, Rokiškio – 3) meno objektai, sukurti panaudojant 20 a. pradžios pastato langų rėmus, išimtus jo rekonstrukcijos metu.

Parodos kuratorė ir katalogo sudarytoja Jolanta Lebednykienė, įžanginio straipsnio autorius dailėtyrininkas Virginijus Kinčinaitis, dailininkė Asta Radvenskienė, fotografas Evaldas Ivanauskas, vertėjas Ričardas Pagirys. Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, puslapių sk. 36 , matmenys 20,5×21 cm, ruošė spaudai ,,Amalkeros leidyba”. 2006

ISBN 9986-742-02-1, UDK 73/76(474.5)(06) Au54

XVI tarptautinio keramikos simpoziumo, vykusio 2006 m. liepos 3 – rugpjūčio 4 dienomis Panevėžyje, katalogas. Pristatoma 10 simpoziume kūrusių dailininkų: Romualdas Aleliūnas (Lietuva), Eugenijus Čibinskas (Lietuva), Yu-ying Huang (Taivanis), Billy Ray Mangham (JAV), Giedrius Mazūras (Lietuva), Kęstutis Musteikis (Lietuva), Paulien Ploeger (Olandija), Egidijus Radvenskas (Lietuva), Gvidas Raudonius (Lietuva), Rimas VisGirda (JAV).

Katalogo sudarytoja ir įžanginio straipsnio autorė Jolanta Lebednykienė, dailininkė Asta Radvenskienė, fotografai Saulius Saladūnas, Evaldas Ivanauskas, vertėjas Ričardas Pagirys. Pristatytos 10 dailininkų biografijos, leidinys iliustruotas dailininkų kūrinių reprodukcijomis bei fotoportretais. Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, puslapių sk. 22, matmenys 20×21 cm, ruošė spaudai „Amalkeros leidyba“. 2006

Parodos „Šiuolaikinė Aukštaitijos dailė“, vykusios Panevėžio miesto dailės galerijoje 2005 09 28 – 10 23, katalogas. Parodoje savo kūrybą eksponavo 51 Aukštaitijos regiono dailininkas: Panevėžio- 34, Biržų – 5, Kupiškio – 2, Pasvalio – 7, Rokiškio – 3. Kataloge pristatoma išsami šiuo metu mūsų regione kuriančių profesionalių menininkų kūrybos panorama: tapyba, skulptūra, keramika, tekstilė, meninis stiklas, grafika, objektai, video menas.

Parodos kuratorė ir katalogo sudarytoja Jolanta Lebednykienė, įžanginio straipsnio autorius dailėtyrininkas Virginijus Kinčinaitis, dailininkė Asta Radvenskienė, fotografai Jonas Linda, „Amalkeros leidyba“, vertėjas Ričardas Pagirys. Pristatytos 51 dailininko biografijos, leidinys iliustruotas dailininkų kūrinių reprodukcijomis. Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, puslapių sk. 72, matmenys 20×22 cm, ruošė spaudai ,,Amalkeros leidyba”. 2005

ISBN 9986-742-01-3, UDK 73/76(474,5)(085) Au54

XV tarptautinio keramikos simpoziumo, vykusio 2004 m. birželio 28 – rugpjūčio 1 dienomis Panevėžyje, katalogas. Pristatoma 11 simpoziume kūrusių dailininkų: Eugenijus Čibinskas (Lietuva), Nerutė Čiukšienė (Lietuva), Toghrul Dadashov (Austrija, Azerbaidžanas), Juozas Lebednykas (Lietuva), Patriciu (Patrick) Mateescu (JAV), Sanita Mickus (Latvija), Egidijus Radvenskas (Lietuva), Remigijus Sederevičius (Lietuva), Norio Shibata (Japonija), Kostas Urbanavičius (Lietuva), Rimas VisGirda (JAV).

Katalogo sudarytoja ir įžanginio straipsnio autorė Jolanta Lebednykienė, dailininkė Asta Radvenskienė, fotografai Saulius Saladūnas, Sergejus Kašinas, vertėjas Ričardas Pagirys. Pristatytos 11 dailininkų biografijos, leidinys iliustruotas dailininkų kūrinių reprodukcijomis bei fotoportretais. Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, puslapių sk. 24, matmenys 19,5×21 cm, ruošė spaudai „Amalkeros leidyba“. 2004

Leidinį sudaro 2 knygos. Pirmojoje knygoje „Teorinių konferencijų pranešimų rinkinys“ pateikiama 16 Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų teorinių konferencijų metu (1992-2002) skaitytų pranešimų. Pranešimų autoriai – tarptautinių keramikos simpoziumų dalyviai: Luisa Figini, Barbara Meyer (Šveicarija), Makoto Hatori (Japonija), Graham Hay (Naujoji Zelandija/ Australija), Steve Mattison, Meri Wells (Velsas/JungtinėKaralystė) bei meno teoretikai: Tony Dubis Merino (JAV), Herkus Kunčius, Aleksandra Aleksandravičiūtė, Rita Mikučionytė, Rūta Pileckaitė, Margarita Jankauskaitė, Ieva Kuizinienė, Juozas Adomonis, Virginijus Kinčinaitis, Vaida Ščiglienė (Lietuva). Įžanginio straipsnio autorė Jolanta Lebednykienė, leidinio puslapių sk. 84. Antrojoje knygoje pateikiami Tarptautinių keramikos simpoziumų (1989-2002) dalyvių fotoportretai. Panaudotos 46 fotonuotraukos iš Panevėžio miesto dailės galerijos rinkinių. Leidinio puslapių sk. 48.

Leidinio sudarytoja Jolanta Lebednykienė, dailininkai Agnė Dautartaitė-Krutulienė, Vytautas Krutulys, fotografas Sergejus Kašinas, vertėjai Ričardas Pagirys, Vytautas Dumčius, Alfonsas Laučka, Aušra Simonavičiūtė, Irena Jomantienė. Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, leidinys sudarytas iš dviejų knygų, matmenys 20×20 cm, spausdino „Riprosetas“. 2003

Juozo Lebednyko kūrybos katalogas, kuriame išsamiai supažindinama su dailininko monumentaliaisiais kūriniais instaliuotais viešosiose erdvėse, mažosios plastikos bei skulptūrinės keramikos kompozicijomis, objektais, piešiniais.

Katalogo sudarytoja Jolanta Lebednykienė, įžanginio straipsnio autorė Danutė Zovienė, dailininkė Asta Radvenskienė, fotografai Saulius Saladūnas, Edvardas Korizna, Sergejus Kašinas, vertėjas Ričardas Pagirys. Pristatoma dailininko biografija, išsami kūrybinė veikla, bibliografija, katalogas iliustruotas 50 dailininko kūrinių reprodukcijų. Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, puslapių sk. 60, matmenys 20×21 cm, ruošė spaudai „Amalkera“, spausdino „Kopa“. 2002

ISBN 9955-9484-2-6, UDK 73(474.5) Le23

XIV tarptautinio keramikos simpoziumo, vykusio 2002 m. liepos 1 – rugpjūčio 3 dienomis Panevėžyje, katalogas. Pristatoma 11 simpoziume kūrusių dailininkų: Nerutė Čiukšienė (Lietuva), Graham Hay (Naujoji Zelandija/Australija), Audrius Janušonis (Lietuva), Jūratė Kirtiklytė (Lietuva), Liudmila Kovarikova (Čekija), Jovita Laurušaitė (Lietuva), Steve Mattison (Velsas/ Jungtinė Karalystė), Iva Ouhrabkova (Čekija), Anders Ruhwald (Danija), Aldona Šaltenienė (Lietuva), Meri Wells (Velsas/Jungtinė Karalystė).

Sudarytoja ir įžanginio straipsnio autorė Jolanta Lebednykienė, dailininkė Asta Radvenskienė, fotografai Saulius Saladūnas, Sergejus Kašinas, vertėjas Ričardas Pagirys. Pristatytos 11 dailininkų biografijos, leidinys iliustruotas dailininkų kūrinių reprodukcijomis bei fotoportretais. Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, puslapių sk. 27, matmenys 19,5×21 cm, ruošė spaudai „Amalkera“, spausdino UAB „Panevėžio spaustuvė“. 2002

XIII tarptautinio keramikos simpoziumo, vykusio 2001 m. liepos 2 – rugpjūčio 4 dienomis Panevėžyje, katalogas. Pristatoma 10 simpoziume kūrusių dailininkų: Romualdas Aleliūnas (Lietuva), Jonas Arčikauskas (Lietuva), Dalia Gentvainytė-Arčikauskienė (Lietuva), Eve Lis Eikrem (Norvegija), Hwang Jeng-daw (Taivanas), Janne Lappalainen (Suomija), Juozas Lebednykas (Lietuva), Kirk S. Mangus (JAV), Rimantas Skuodis (Lietuva), Rūta Šipalytė (Lietuva).

Sudarytoja ir įžanginio straipsnio autorė Jolanta Lebednykienė, dailininkai Ramūnas Grikevičius, Asta Radvenskienė, fotografai Saulius Saladūnas, Sergejus Kašinas, Jolanta Lebednykienė, vertėjas Ričardas Pagirys. Pristatytos 10 dailininkų biografijos, leidinys iliustruotas dailininkų kūrinių reprodukcijomis bei fotoportretais, 8 nuotraukomis iš simpoziumo darbo. Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, puslapių sk. 24, matmenys 19,5×21 cm, ruošė spaudai „Amalkera“, spausdino UAB „Panevėžio spaustuvė“. 2001

XII tarptautinio keramikos simpoziumo, vykusio 2000 m. liepos 3 – rugpjūčio 5 dienomis Panevėžyje, katalogas. Pristatoma 12 simpoziume kūrusių dailininkų: Vilija Balčiūnienė (Lietuva), Nerutė Čiukšienė (Lietuva), Steve Davies (Australija), Zerrin Ersoy Demirsu (Turkija), David L. Gamble (JAV), Elzbieta Grosseova (Čekija), Dalia Laučkaitė-Jakimavičienė (Lietuva), Marek Jakuszewski (Lenkija), Marija Karaliūtė (Lietuva), Henk Kuizenga (Olandija), Egidijus Radvenskas (Lietuva), Neringa Zemko (Lietuva).

Sudarytoja ir įžanginio straipsnio autorė Jolanta Lebednykienė, dailininkas Vygantas Kosmauskas, fotografai Saulius Saladūnas, Sergejus Kašinas. Pristatytos 12 dailininkų biografijos, leidinys iliustruotas dailininkų kūrinių reprodukcijomis. Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, puslapių sk. 24, matmenys 21×21 cm, ruošė spaudai „Amalkera“, spausdino AB „Panevėžio spaustuvė“. 2000

XI tarptautinio keramikos simpoziumo, vykusio 1999 m. birželio 28 – liepos 31 dienomis Panevėžyje, katalogas. Pristatoma 13 simpoziume kūrusių dailininkų: Juozas Adomonis (Lietuva), David Alban (JAV), Saulius Dirsė (Lietuva), Haja Eist (Estija), Kirsti Grotmol (Norvegija), Normunds Langis (Latvija), Juozas Lebednykas (Lietuva), Elizabeth le Retif (Prancūzija), Audrey Richardson (Didžioji Britanija), Edita Rydhag (Švedija), Egidijus Šimatonis (Lietuva), Ewa Zamorska (Lenkija), Jan Zamorski (Lenkija).

Sudarytoja ir įžanginio straipsnio autorė Jolanta Lebednykienė, dailininkas Vygantas Kosmauskas, fotografas Saulius Saladūnas. Pristatytos 13 dailininkų biografijos, leidinys iliustruotas dailininkų kūrinių reprodukcijomis. Tekstai lietuvių ir anglų kalbomis, puslapių sk. 12, matmenys 21×13 cm, rinko ir maketavo UAB „Panevėžio balsas“ leidybos centras, spausdino AB „Panevėžio spaustuvė“. 1999

ISBN 978-9986-742-06-7, UDK 73/76(474.5)(06) Au54

Puslapis 1 iš 2