LT | ENG

 


2015 rugsėjo 10 Ketvirtadienis

Europos paveldo dienos. Paveldėkime savo ateitį

Konferencija „Valstybingumo paieškos XX a. pradžios Panevėžyje: asmenybės svarba“

2015 m. rugsėjo 18 d.

Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3

 

             9.45     Registracija

10.00   „Asmenybių ir aplinkybių vaidmuo po Pirmojo pasaulinio karo susikuriant nepriklausomai
          tautinei Lietuvos valstybei“, pranešėjas – prof. dr. Antanas Kulakauskas,
          Vytauto Didžiojo universitetas

10. 45  „Vedlio misija tautos istorijoje“, pranešėja – dr. Margarita Poškutė,
          Vilniaus universitetas

11.30   „XX a. pradžios visuomeninių organizacijų įtaka lietuvių tautinės savimonės
         formavimuisi Panevėžio mieste“
, pranešėja – Vitalija Vasiliauskaitė,
         Panevėžio kraštotyros muziejaus vyr. muziejininkė

12.15  Pažintinis pasivaikščiojimas aplankant XX a. pradžios Panevėžio istorinius,
         architektūrinius paveldo objektus, susijusius su žymiomis to meto asmenybėmis,
         vadovas – Arūnas Astramskas, Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius

Projekto rengėja – Panevėžio miesto dailės galerija

Daugiau informacijos: Rasa Stružienė, projekto vadovė, tel 8 45 584803

 

Pagrindinis rėmėjas – Kultūros paveldo departamentas

Partneris – KPD Panevėžio teritorinis padalinys

 

Europos paveldo dienos: įvertinę praeitį gręžkimės į ateitį  

 

 

 

Panevėžio miesto dailės galerija, kaip ir kasmet, kviečia panevėžiečius dalyvauti Europos paveldo dienose. Rugsėjo 18 dieną 10 val. Dailės galerijoje rengiama konferencija „Valstybingumo paieškos XX a. pradžios Panevėžyje: asmenybės svarba“.

 

 

 

„Šiemet Europos paveldo dienų kredo – paveldėkime savo ateitį. Kadangi ne už kalnų Lietuvos valstybės nepriklausomybės šimtmetis, kviečiame į ateitį pažvelgti iš XX amžiaus pradžios perspektyvos, – sakė projekto vadovė, Dailės galerijos parodų koordinatorė Rasa Stružienė. –

 

Šio laikotarpio svarbą atskleisime per Panevėžyje tuo metu gyvenusias ir veikusias iškilias politinio, kultūrinio, švietimo, medicinos ir kitų gyvenimo sferų asmenybes – šviesulius, kurie vienijo ir būrė žmones Nepriklausomybės idėjai įgyvendinti.“

 

Vytauto Didžiojo universiteto prof. dr. Antanas Kulakauskas analizuos aplinkybes, lėmusias tai, kad pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui pavyko įgyvendinti nepriklausomos tautinės valstybės idėją. Didžiulį vaidmenį suvaidino ir konkrečios asmenybės, iki karo daugiau politinės svajonės pavidalu gyvavusį troškimą turėti suverenią Lietuvos valstybę realizavusios tikrovėje.

 

Vilniaus universiteto dėstytoja dr. Margarita Poškutė atskleis, kokiu būdu XIX-XX a. sandūroje –tautinio atgimimo laikotarpiu įvairių pasaulėžiūrinių srovių atstovai sprendė iškilių asmenybių ir „masių“ problemą. Kas lemia istorijos eigą – asmenybės ar „inertiška dauguma“? Jei istorijai kryptį suteikia lyderis, kokiomis savybėmis turėtų pasižymėti šis vedlys? Dr. M. Poškutė                     ragins ieškoti atsakymų į šiuos istorijos bėgsme nuolat kylančius klausimus.

 

Panevėžio Kraštotyros vyresnioji muziejininkė Vitalija Vasiliauskaitė kalbės apie XX a. pradžios visuomeninių organizacijų įtaką lietuvių tautinės savimonės formavimuisi Panevėžio mieste. Šiuo laikotarpiu Panevėžyje aktyviai veikė švietimo, labdaros, kultūros ir meno draugijos: pirmiausia susibūrė „Aidas“ (1906-1932), draugijai baigus veiklą ją pakeitė „Dainos“ draugija (1936-1940). Draugijų veikloje dalyvavo žymūs Panevėžio krašto žmonės: pedagogas Matas Grigonis, kalbininkas Jonas Jablonskis, skulptorius Juozas Zikaras, kunigas Juozapas Stakauskas, vargonininkas, kompozitorius Vladas Paulauskas , kiti visuomenės veikėjai, kurie ženkliai prisidėjo prie miestiečių lietuvių tautinės savimonės ugdymo Panevėžyje.

 

Išklausę pranešimus konferencijos dalyviai bus pakvieti į pažintinį pasivaikščiojimą po miestą aplankant XX a. pradžios Panevėžio istorinius, architektūrinius paveldo objektus, susijusius su žymiomis to meto asmenybėmis. Ekskursijai vadovaus Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius Arūnas Astramskas.

 

Panevėžio miesto dailės galerija jau nuo 2011 metų įsijungia į ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje minimas Paveldo dienas. Tradicinio renginio metu atkreipiamas visuomenės dėmesys į kultūros paveldo objektus, aktualizuojama jų būklė ir vaidmuo miesto istorijoje.