LT | ENG

 


2015 sausio 19 Pirmadienis

Ekumeninė Lietuvos dailininkų kūrybos paroda "Per jį, su Juo ir Jame"

Paroda skirta pasaulinei Maldų už krikščionių vienybę savaitei pažymėti

2015 01 21 - 02 15

Parodos atidarymas - sausio 21 d. 18 val.

Skulptūros, tapybos, fotografijos darbus ir instaliacijas pristato 11 profesionalių menininkų: panevėžiečiai Irina Nosova, Alfridas Pajuodis, Jūratė Ridikienė, Rimantas Ridikas, pasvalietis Kęstutis Krasauskas, šiaulietis Ugnius Ratnikas, ignalinietis Jonas Grunda, vilniečiai Romualdas Balinskas, Ramūnas Čeponis, Rimvydas Markeliūnas ir Sigita Maslauskaitė– Mažylienė.

„Šia paroda siekiame išeiti už bažnyčios ir bendruomenės ribų, parodant, kad tikinčio žmogaus gyvenimas nėra uždaras bei nuobodus, griaunant davatkišką tikinčiojo stereotipą, vis dar egzistuojantį tam tikroje visuomenės dalyje,“ – sakė vienas iš parodos kuratorių, „Krikščioniško pilietinio veikimo forumo“ narys Žilvinas Škulevičius.

Pasak jo, renkant parodai darbus nesiekta atspindėti tik religinę tematiką, o vienas iš svarbiausių kriterijų buvo meninė darbų vertė.

„Ekspozicijos autoriai – profesionalūs menininkai ir praktikuojantys krikščionys, juos sieja panašios moralinės vertybės, tad jungianti parodos grandis yra žinia, kurią jie mums perduoda“ , – sakė Ž.Škulevičius.

Prieš dvejus metus Panevėžyje įsteigtas „Krikščioniškas pilietinio veikimo forumas“ vienija įvairių religinių bendruomenių krikščionis, kurie yra pilietiški ir aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje.

Panevėžio miesto dailės galerijoje forumo iniciatyva parodos metu bus organizuoti dar du renginiai. Sausio 28 dieną 18 val. vyks diskusija su dailininke, menotyrininke, Vilniaus bažnytinio paveldo muziejaus direktore dr. Sigita Maslauskaite – Mažyliene. Susitikime bus kalbama apie sakralinio meno tendencijas.    

Vasario 11 dieną 18 val. Dailės galerijoje vyks poeto Gintaro Bleizgio kūrybos vakaras.

„Tikimės, kad pasaulinei Maldų už krikščionių vienybę savaitei skirta ekumeninė menininkų paroda, diskusija bei poezijos vakaras paskatins ir kitų Lietuvos regionų skirtingų konfesijų tikinčiuosius jungtis bendriems darbams“, – sakė Ž.Škulevičius.