LT | ENG

 


2017 spalio 10 Antradienis

Bendradarbiaus Dailės galerija ir Panevėžio socialinių paslaugų centras

Dailės galerija ir Panevėžio socialinių paslaugų centras bendradarbiavimą ir draugystę įtvirtino sutartimi, kurią pasirašė galerijos direktorius Egidijus Žukauskas ir centro vadovė Lina Kazokienė.
Įstaigos bendradarbiaus rengdamos kultūrinius projektus, socialines kultūrines akcijas, keisis informacija apie savo patirtį kultūrinėje, švietėjiškoje ir socialinėje veikloje.