LT | ENG

 Graham Hay

Ciklai. 2002 Ciklai. 2002

Gimė 1959 metais Naujojoje Zelandijoje. 1982 persikėlė gyventi į Australiją. Studijavo Edith Cowan universitete: vaizduojamųjų menų bakalauro laipsnis, 1994; Curtin universitete: meno bakalauro laipsnis su pagyrimu, 1995. Nuo 1983 dalyvauja parodose ir simpoziumuose Australijoje, Japonijoje, JAV, Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje, Olandijoje, Pakistane, Vengrijoje, surengė personalinių parodų. Minėtose šalyse skaitė paskaitas ir demonstravo savo kūrybos techniką. Nuo 1993 daugiausia dirba su popieriaus moliu. Parašė straipsnių apie keramiką bei popieriaus molio keramiką. Yra vienas iš Terminio šoko keramikų grupės ir Robertsono parko menininkų studijos steigėjų. Panevėžio simpoziume dalyvavo 2002 metais.