LT | ENG

 Arina Ailincai

Žmogaus gyvenimo knyga. 2014 Žmogaus gyvenimo knyga. 2014

Gimė 1946. Cluj-Napoca dailės ir dizaino universitete baigė menų studijas: bakalauro laipsnis, 1969, magistro laipsnis, 1971; Toronto universitete įgijo vaizduojamojo meno dėstytojos diplomą, 1992. Nuo 1978 dalyvauja parodose ir simpoziumuose Austrijoje, Estijoje, Italijoje, JAV, Kanadoje, Kinijoje, Kroatijoje, Latvijoje, Pietų Korėjoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Šveicarijoje, Taivane, Vengrijoje, Vokietijoje, surengė personalinių parodų. 1989 – 1999 menininkė gyveno ir kūrė Kanadoje. Publikavo straipsnių ir recenzijų apie keramikos meną. Nuo 1977 Rumunijos vaizduojamųjų menų sąjungos narė, nuo 2004 - Tarptautinės keramikos akademijos (IAC) narė. Pelnė tarptautinių apdovanojimų: Sidabro apdovanojimą tarptautinėje keramikos parodoje Faenzoje, Italija, 1981; Pierre Legaut prizą tarptautinėje keramikos bienalėje Trois Rivieres, Kanada, 1994; apdovanojimą postmodernaus keramikos meno festivalyje „Ceramica Multiplex, Kroatija, 2013, ir kt. Dailininkės kūrinių yra įsigiję Japonijos, JAV, Kanados, Pietų Korėjos, Rumunijos, Taivanio meno muziejai. Nuo 1994 skaito paskaitas universitetuose, meno centruose įvairiose pasaulio šalyse bei kuria savo studijoje.
Panevėžio simpoziume dalyvavo 2014 metais.