LT | ENG

 Anthony Stellaccio

A i B. 2014 A i B. 2014

Gimė 1978. Baigė keramikos studijas Marylando instituto meno kolegijoje Baltimorėje: bakalauro laipsnis, 2000, Tulane universitete Naujajame Orleane: magistro laipsnis, 2014. Nuo 1998 dalyvauja parodose, simpoziumuose, rezidencijų programose Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Japonijoje, JAV, Kroatijoje, Kuboje, Latvijoje, Lietuvoje, Meksikoje, Serbijoje, Ukrainoje, Vengrijoje. Publikavo straipsnių ir recenzijų apie keramikos meną tarptautiniuose leidiniuose, taip pat sudarė katalogų (Vilniaus dailės akademijos, Vytauto Valiušio keramikos muziejaus, menininko Sergejaus Isupovo ir kt.). Jis yra knygos apie apie tradicinę lietuvių keramiką Lithuanian Folk Pottery. Insaid and out autorius. Nuo 2006 Amerikos keramikos grupės narys, nuo 2007 Tarptautinės keramikos akademijos (IAC) narys, nuo 2008 Nacionalinės švietimo ir keramikos meno tarybos (NCECA, JAV) narys. Jis yra vienas iš Anthony E. Stellaccio vizituojančių menininkų rėmimo fondo, įkurto Illinoiso Wesleyano universitete 2006, steigėjų (fondas parėmė tokius menininkus kaip Akira Satake, Jason Walker ir kt.). Menininkas pelnė apdovanojimų bei laimėjo stipendijas kūrybai: Fulbraito (JAV) stipendiją moksliniams tyrimams Lietuvoje, 2004; Ruth Chenven fondo apdovanojimą, 2004; Amerikos keramikos grupės stipendiją tiriamajam darbui, 2006; Amerikos – Skandinavijos fondo stipendiją kūrybai, 2008; Marylando valstijos meno tarybos apdovanojimą už skulptūros kūrinius, 2011 ir kt. Nuo 2006 skaito paskaitas, veda seminarus universitetuose bei meno centruose įvairiose pasaulio šalyse. Dirba kuratoriumi bei konsultantu Lietuvos ir JAV muziejuose. Kuria savo studijoje bei užsiima moksline veikla.
Panevėžio simpoziume dalyvavo 2014 metais.