LT | ENG

 Angeles Roca Banuls

Tiltas. 1992 Tiltas. 1992

Gimė 1953 metais. 1970-1975 studijavo interjerą. 1978-1982 - keramiką Valensijos taikomojo meno mokykloje; joje dėsto. Nuo 1983 dalyvauja parodose, surengė personalinių parodų. Panevėžio simpoziume dalyvavo 1992 metais.