LT | ENG

 Mokamos paslaugos

 

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-436

(Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-421 redakcija)

 

PANEVĖŽIO MIESTO DAILĖS GALERIJOS (KODAS 302477544)

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

 

Eil.

Nr.

Paslaugų pavadinimas

Mato vnt.

Tarifas

(Eur)

1

2

3

4

  1.  BILIETŲ KAINOS

 

 

1.1.

Parodų lankymas Dailės galerijoje:

 

 

 

suaugusiesiems

1 asm.

2,00

vaikams (nuo 5 m.), mokiniams, studentams, pensininkams, kariams

1 asm.

1,00

1.2.

Parodų lankymas Fotografijos galerijoje:

 

 

 

suaugusiesiems

1 asm.

1,00

vaikams (nuo 5 m.), mokiniams, studentams, pensininkams, kariams

1 asm.

0,50

1.3.

Parodų lankymas Dailės galerijoje ir Fotografijos galerijoje (bendras bilietas, galiojantis tą pačią dieną į abi galerijas):

 

 

suaugusiesiems

1 asm.

2,50

vaikams (nuo 5 m.), mokiniams, studentams, pensininkams, kariams

1 asm.

1,25

1.4.

 

 

 

 

Dailės galerijoje:

Asmenims, turintiems tarptautinį mokinio pažymėjimą (ISIC mokinio).

Asmenims, turintiems tarptautinį studento pažymėjimą (ISIC studento)

 

 

1 asm.

 

 

0,50

 

1.5.

Fotografijos galerijoje:

Asmenims, turintiems tarptautinį mokinio pažymėjimą (ISIC mokinio).

Asmenims, turintiems tarptautinį studento pažymėjimą (ISIC studento)

 

1 asm.

 

0,25

1.6.

Dailės galerijos organizuojami renginiai (koncertai, šventės, paskaitos ir kt.):

 

 

 

-          suaugusiesiems (kaina apskaičiuojama pagal formulę1)

 

 

 

-          vaikams (nuo 5 m.), mokiniams, studentams, pensininkams, kariams (50 proc. kainos, apskaičiuotos pagal formulę1)

 

 

1.7.

Parodos lankymas

 ,,Šeimos“ bilietas Dailės galerijoje:

 

maža šeima

(1 suaugusysis

+

nepilnamečiai vaikai)

 

1,50

 

 

didelė šeima

(2 suaugusieji + nepilnamečiai vaikai)

 

2,50

 

 

 

pensininkas

(1 asm.)

+

nepilnamečiai vaikai

 

1,00

 

pensininkai

(2 asm.)

+

nepilnamečiai vaikai

1,50

1.8.

Parodos lankymas

,,Šeimos“ bilietas Fotografijos galerijoje

 

maža šeima

(1 suaugusysis

+ nepilnamečiai vaikai)

 

 

0,50

 

 

didelė šeima

(2 suaugusieji + nepilnamečiai vaikai)

 

1,00

 

 

 

pensininkas

(1 asm.)

+

nepilnamečiai vaikai

 

0,25

 

 

Pensininkai

(2 asm.)

+

nepilnamečiai vaikai

 

0,50

  1.  EDUKACINIŲ PROGRAMŲ KAINOS

 

 

2.1.

 

2.2.

Edukacinė ekskursija su gidu po Dailės galeriją (lietuvių arba užsienio kalba):

 

8,00

Edukacinė ekskursija su gidu po Fotografijos galeriją (lietuvių arba užsienio kalba):

 

6,00

 

2.3.

Edukacinė kūrybinė programa Dailės galerijoje:

 

 

Suaugusiesiems:

Programos, vedamos galerijos edukatorių (kaina apskaičiuojama pagal formulę2)

 

Programos, vedamos kviestinių edukatorių (kaina apskaičiuojama pagal formulę3)

 

 

 

 

Vaikams, mokiniams:

Programos, vedamos galerijos edukatorių (kaina apskaičiuojama pagal formulę2)

 

Programos, vedamos kviestinių edukatorių (kaina apskaičiuojama pagal formulę3)

 

 

 

 

  1.  NUOLAIDOS IR AKCIJOS:

3.1.

Parodų lankymas:

Grupėms taikomos nuolaidos

 

10–14 asm.

 

15–20 asm.

 

21–25 asm.

 

26–30 asm.

 

1 asmuo įeina  nemokamai

2 asmenys įeina  nemokamai

3 asmenys įeina  nemokamai

4 asmenys įeina  nemokamai

3.2.

Dailės mokyklų mokiniams, studentams

 

Nemokamai

3.3.

vaikams iki 5 m.

neįgaliesiems;

žurnalistams;
kūrybinių sąjungų nariams;

muziejų, galerijų darbuotojams

 

 

Nemokamai

3.4.

Turizmo firmų, gidų gildijos nariams, lydintiems grupes

 

Nemokamai

3.5.

Parodos atidarymas

 

Nemokamai

3.6.

Parodos lankymas galerijos renginio dalyviui

 

Nemokamai

 

3.7.33363

Nuomojant patalpas ilgiau nei 2 val. taikoma  nuolaida trečiai ir kitoms valandoms3333333

3333

25 proc. 25555523525

4. PROGINĖS AKCIJOS (esant progoms galerijos vadovo sprendimu)

 

 

4.1.

 

Akcija „Trečias – už dyką“

 

 

3 asm. už 2 bilietų kainą

4.2.

Akcija „Antras – už dyką“

 

2 asm.  už 1 bilieto kainą

4.3.

Akcija „Paroda – už pusę kainos“ (per ketvirtį vieną kartą, ne daugiau kaip 10 dienų iš eilės) *

              suaugusiajam

              vaikams, mokiniams, studentams, pensininkams, kariams

 

 

 

50 proc.

50 proc.

5. KITOS PASLAUGOS

 

 

5.1.

Meno kūrinių realizavimas

1 vnt.

20 proc. kūrinio vertės

5.2.

Prekyba Dailės galerijos leidiniais

1 vnt.

20 proc. nuo leidinio savikainos

5.3.

Prekyba kitais leidiniais

1 vnt.

20 proc. leidinio vertės

5.4.

Renginio organizavimo paslauga pagal atskirą sąmatą

(kaina apskaičiuojama pagal formulę1)

1 reng.

     

5.5.

Renginio ar koncerto organizavimas pagal bendradarbiavimo sutartį

1 reng.

50 proc. nuo parduotų bilietų vertės

6. PATALPŲ NUOMA

 

 

6.1.

be įrangos

1 val.

29,00

6.2.

su papildoma įranga (multimedija)

1 val.

58,00

 

*Nuolaidos skaičiuojamos nuo pagrindinės bilieto kainos

 

FORMULĖS:

 

1Renginio organizavimo kaina apskaičiuojama pagal formulę:

 

P = E + PI

 

P – renginio kaina, Eur;

E – atlikėjo, lektoriaus ar renginio vedėjo paslaugų kaina, Eur;

PI – papildomi, išskirtinai šiai programai ar renginiui reikalingi kaštai, Eur.

 

2Edukacinių kūrybinių programų, kurias veda Dailės galerijos edukatoriai, kaina apskaičiuojama pagal formulę:

 

K =  m + p + b

               d

K – edukacinės programos kaina vienam dalyviui, Eur;

m – medžiagos ir priemonės, Eur;

p – papildomi, išskirtinai šiai edukacinei programai reikalingi kaštai, Eur;

b – 50 proc. parodos lankymo bilieto kainos, Eur;

d – dalyvių skaičius.

 

3Edukacinių kūrybinių programų, kurias veda kviestinis menininkas ar edukatorius, kaina apskaičiuojama pagal formulę:

 

K =  (e x l) + m + p + b

                        d

K – Edukacinės programos kaina vienam dalyviui, Eur;

e – kviestinio menininko / edukatoriaus, dalyvaujančio ar vedančio edukacinę programą, paslaugų kaina, Eur;

l – edukacinės programos valandų skaičius;

m – medžiagos ir priemonės, Eur;

p – papildomi, išskirtinai šiai edukacinei programai reikalingi kaštai, Eur;

b – 50 proc. parodos lankymo bilieto kainos, Eur;

d – dalyvių skaičius.

________________________________