LT | ENG

 Darbo užmokestis

Panevėžio miesto dailės galerijos darbuotojų darbo užmokestis

 

                                                             Administracija 

 

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Priskaičiuotas
vidutinis mėnesio atlyginimas (EUR)

Direktorius

1

862,65

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriems reikalams

1

605,28

Vyriausiasis buhalteris

1

644,33

 

Kūrybiniai darbuotojai, meninis personalas

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Priskaičiuotas

vidutinis mėnesio atlyginimas (EUR)

Parodų koordinatorius – fondų saugotojas

1

682,67

Dailės galerijos skyriaus Fotografijos

galerijos vedėjas

1

682,67

Dailės galerijos skyriaus Keramikos

paviljono vedėjas

1

682,67

Rinkodaros specialistas

1

682,67

Specialistas edukacijai

1

613,44

Ekspozicijos dailininkas

0,25

170,67

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1

613,44

Kultūrinės veiklos vadybininkas

1

426,00

Ekskursijų vadovas

0,50

259,33

 

 

Aptarnaujantis personalas, techninis personalas

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Priskaičiuotas
vidutinis mėnesio atlyginimas

(EUR)

Kasininkas

1

380,00

Pagalbinis darbininkas

1

380,00

Valytojas

1,50

570,00

Kiemsargis

1

380,00